نمي دونم چي بايد بگم!؟ ديگه نمي دونم چيكار بايد بكنم!؟ شايد خيلي اشتباه كردم اما...

آتيش درونم خاموش نمي شه! نمي دونم چه جوري خاموشش كنم!؟ دارم ديوونه مي شم! حتي نمي دونم چرا تو اين آتيش نمي سوزم تا تموم بشم!!! خسته شدم. هيچي ديگه خوشحالم نمي كنه. تا افسسردگي چند قدم بيشتر فاصله ندارم!

لعنتي...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Yeah

You are my fire
The one desire
Believe when I say
I want it that way

But we are two worlds apart
Can't reach to your heart
When you say
That I want it that way

Tell me why
Ain't nothin' but a heartache
Tell me why
Ain't nothin' but a mistake
Tell me why
I never wanna hear you say
I want it that way

Am I your fire
Your one desire
Yes I know it's too late
But I want it that way

Now I can see that we're falling apart
From the way that it used to be, yeah
No matter the distance
I want you to know
That deep down inside of me

You are my fire
The one desire
You are
You are, you are, you are

Don't wanna hear you say
Ain't nothin' but a heartache
Ain't nothin' but a mistake
(Don't wanna hear you say)
I never wanna hear you say
I want it that way

Tell me why
Ain't nothin' but a heartache
Tell me why
Ain't nothin but a mistake
Tell me why
I never wanna hear you say
(Don't wanna hear you say it)

 I want it that way

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اینم بالاخره تموم میشه!!!

Hamid

/ 2 نظر / 6 بازدید
ايمان

اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود بر آن شدم تا واقعه عاشورا را بصورت مستند با بررسی تاريخ شرح دهم. بسيار لذت بخش خواهد بود وقتی با موقیعت سياسی و اجتماعی آن دوران آشنا شويم و مستندا بدانيم که چرا چنين واقعه ای بوقوع پيوست. تلاش خواهم کرد با تمام چهره های سياسی و اجتماعی آن دوران و طرز فکر آنان شما را آشنا کنم. سعی خواهم کرد شما را با ياران امام آشنا کنم تا اين افراد را بشناسيد و بدانيد که از کجا و چگونه به کاروان امام پيوستند و دارای چه عقبه مذهبی و اجتماعی بودند. اميدوارم با سلسله مطالبی آنچه را که بايد شرح دهم و اميدوارم تا اين مستند تاريخی را با ذکر و تحليل حوادث تا بعد از نهضت کربلا ادامه دهم. پس با من همراه با کاروان حسين از مدينه به کربلا بياييد تا اگر زنده مانديم همراه کاروان اسرا شويم. من اين سلسله مطالب رو به پيشگاه صاحب الامر آقا اباصالح المهدی عج و پيام آور نهضت عاشورا حسين بن علی ع و عقيله بنی هاشم زينب کبری ع تقديم کرده و اميد قبولی دارم.انشاا... التماس دعا

درنای مهاجر

حميد جون تو افسرده شدی خبر نداری اين همه بهت ميگم به خودت فشار نيار گوش نميدی که . ممنون که به ما سر زدی