گند خورد به همه چی!!!تعجب

افتضاحی به بار اومد!!!نگران

لعنتی.عصبانی لعنتی.گریه لعنتی.عصبانی لعنتی!گریه

لعنت به همه چی!!!گریهگریهعصبانیگریهگریه

فقط خدا کنه همه چی به خیر بگذره!

خدایا خودت ختم به خیرش کن!!!نگران

Hamid

/ 2 نظر / 6 بازدید
جن گیران

سلام ایشالله که خیر بگذره ولی خودمونیم من یکی که هیچی از نوشته هات نمی فهمم ایشالله که همه چی درست بشه

تیده آ

شی شده؟.[تعجب] امتحانارو که من دارم یکی یکی تر میزنم