فكر كن تو يه روز هرچي اتفاق بد مي تونه بيفته ، بيفته!!!

مي گم بد شانسم نگو نه!!! 2 روز اومدم تهران خير سرم خوش باشم! اين شده زندگي ما!!!

گله كنم مي گيد چرا گله مي كني!؟ اما خدائيش شما بگيد! حق من اينه؟!؟! آخه چرا بايد اينجوري بشه!؟ اگه ميشه تقصير منه!؟

تو اين وضع فقط گير خانواده رو كم دارم!!! اونم تا مي رسم خونه جوره!!! دهنم سرويس شده!

واقعا ديگه نمي خوام زنده باشم. يعني هرچي فكر مي كنم مي بينم ديگه بسه!!! خسته شدم!

من ديگه چشمم آب نمي خوره كه وضع از اين بهتر بشه! يعني ديگه شايد نتونم شاد بنويسم! پس اگه مشكل داريدبا اين نوع نوشتن من و دوست نداريد نوشته هاي غمگين منو بخونيد بگيد كه ديگه اين وبلاگ لعنتي رو هم ول كنم و برم به درد خودم بميرم!!!

همين

 

 

Hamid

/ 2 نظر / 3 بازدید
وحيد

همش تقصير خودته همه چيو الکی واسه خودت بزرگ ميکنی نميگم مشکلاتت الکيه ولی تو هم نبايد ازشون يه غول درست کنی بايد همشونو دايورت کنی رو.....

والنتين

چيزی برای گفتن ندارم . جز اينکه تو آدم بشو نيستی . انقدر به بدبختی فکر ميکنی که سرت مياد . گير مامان و بابا همچين چيز مهمی هم نيست . ميتونس اسمشو بزاری سندروم مادر نگران که هر از گاهی اوت ميکنه . خوبه باز داداشتو داری که بتونه کمکت کنه . به قول وحيد علاقه ی شديدی داری که واسه خودت غول بسازی . همين . عاقل شو يه خورده . يا حق .