...بهترين ترانه رو من از چشاي تو مي سازم

 

 
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٥  

!?!?!!?I don't know What the hell is going on

!?!!?!?What the fuck is this