...بهترين ترانه رو من از چشاي تو مي سازم

 

 
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۸٤  

چند روزه كه اصلا حالم خوب نيست. هرچي افتاق بد بود روي سرم خراب شد.
ديروز مي خواستم بهت زنگ بزنم و ...
ولي امشب صحبت كردن با تو خيلي آرومم كرد.
نمي دونم چرا وقتي مي خواستم بهت بگم خيلي دوست دارم يهو زبونم قفل شد. شايد واسه اينه كه تو دوسم نداري!!!!!
شايدم بخاطر اين بود كه تو نمي خواستي بشنوي!!!!
چرا....!؟!؟!!؟!؟

نمي دونم...
خدايا خودت كمكم كن.

I wanna be with you

just wanna be with you