...بهترين ترانه رو من از چشاي تو مي سازم

 

 
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳  

 

وقتی همه ی وجود آدم از آدم جدا ميشه

به نظر تو ديگه از آدم چيزی باقی می مونه...!؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خسته ام...خيلی خسته ام

نمی دونم بايد خوشحال باشم يا ناراحت...

آره...!

بايدخوشحال باشم

خيلی چيزا عوض شده

می فهمی

نه...نمی فهمی

نمی تونی بفهمی

چون جای من نيستی

درون من نيستی و نمی تونی درک کنی من چی ميگم...!

 

حميد