...بهترين ترانه رو من از چشاي تو مي سازم

 

 
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧  

دالی....

بابایی

بابایی

بابایی

تفلدت مباووو..........ک

بابایی گنده شد

امروز تفلد باباییه تازشم بهش کادو دادم کلی ام دوست داشت. تازشم.

دالی....

تفلدمه....

آخ جوووووووووووووون.هورا با شیمایی تفلد گرفتییم. کلی دوست داشتم. کادوی خوگشل گرفتم!هورا

تازشم الآنی به دنیا میام. تا چند دقیقه ی دیگه!نیشخند

الآنم با شیما کوموچولوم توی شافی کاپ نشستیم و داریم امروز رو ثبت می کنیم. فیلمش هم موجود می باشد!نیشخند

دلتون بسوزه....

زبون درازی....زبان

به دنیاااااااااااااااا اومدددمممم!!!

یوهووووو!هورا

شیمایی ماچم کرد!خجالت

دلتون بسوووووززززه...........

ایشاا... ١٠٠٠٠٠٠٠٠سال با هم و کنار هم تولدامونو جشن می گیریم و خوشحال و شاد و خندون و ماچ مالی!نیشخند

همین دیگه.

کلی عشقولی و خوشحالی و زندگی و همه چی!!!

بوسماچ بوسماچ

خدافظی....

Shimaie

Hamid