...بهترين ترانه رو من از چشاي تو مي سازم

 

 
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦  

:I don't know

!?What the hell is going on

!?!?WHAT THE FUCK IS GOING ON