...بهترين ترانه رو من از چشاي تو مي سازم

 

 
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦  

خسته شدم! از همه!!! از همه چی!!!

 نمی خوام! هیچی نمی خوام!!! فقط آرامش می خوام. آرامش

 همین...

خـــــــســـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــدم!!!